Mailwashing - Översikt

För alla

Mailwashing är en molntjänst, (SaaS), som förser organisationer och företag med ett av de mest tekniskt avancerade e-postskydden som är tillgängliga idag. Mailwashing är ett unikt designat spamfilter som skyddar, inte endast ifrån spam, utan även från virus, malware och phishing. Den direkta effekten är en drastiskt minskad belastning av e-postservrarna, mindre allokerad lagringsyta, mängd använd bandbredd samt tid och resurser i form av hantering av filtrering och sortering. Detta ger i sin tur grund till ökad produktivitet och kontinuitet i arbetsflödet samt organisationen.


Marknadsledande

Med exceptionell precision och enastående prestanda fungerar vår molnbaserade e-postfiltrering som en ”threat counter agent”, placerad mellan avsändaren och den avsedda mottagaren. Med hjälp av en avancerad kombination av olika filter & teknologier eliminerar vi e-postburna virus, spam och övriga hot innan de når era e-postsystem och orsakar skada.


Högsta kvalitet

Vår unika teknik och våra högteknologiska resurser ger oss möjligheten att leverera en tjänst av högsta kvalitet och med vår långa erfarenhet i branschen kan vi leverera en av de mest högkvalitativa tjänsterna som finns på marknaden. Mailwashing undersöker, filtrer och scannar varenda inkommande mail som passerar genom systemet.


Total kontroll

Under vårt specialutvecklade webbgränssnitt kan ni se alla stoppade mail, en karantänshantering av högsta möjliga kvalitet. Med Mailwashing har ni möjlighet att specialanpassa hanteringen av oönskad e-post för att passa just er verksamhet på bästa sätt. Vi backar även all er inkommande e-posttrafik om er e-postserver eventuellt går ner eller på annat sätt blir okontaktbar. Ni förlorar aldrig mer ett mail.


För Office 365

Marknadsföringslagen i Sverige tillåter att man skickar marknadsföring till företag, vilket är något som Office 365 inte skyddar mot. Mailwashing kan erbjuda skydd mot detta då det anpassas till din lokala miljö. Genom att kombinera Office 365 med Mailwashing kommer fler olika typer av spam och hot som nätfiske, malware, ransomware, virus etc. att kunna stoppas, särskilt de som är lokalt förekommande.


  SKYDDAR MOT:
 • Spam
 • Oönskad e-post
 • Virus
 • Nätfiske (phishing)
 • Förlorad e-post
 • Felaktigt stoppad e-post

  ÖVERLÄGSET
 • Fullständigt antivirus, spamfilter och phishingskydd i en lösning.
 • Inga dyra investeringar i hårvara eller mjukvara.
 • Kompatibelt med alla plattformar och e-postsystem.
 • Inget underhåll.
 • Ingen fördröjning av e-poleverans.
 • Inutuiv och kraftfull webbaserad administration.
 • E-postredundans - mellanlagring om er e-postserver inte fungerar.
 • Kompletterar Office 365
 • Garanterad 99,9% SLA
 • Generös Support